Road Technologies - Laboratorium Drogowe, badania gruntów, badania kruszyw, projektowanie, geologia, badania betonów, badania asfaltów.

LOADING
PREV
NEXT
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/522287001.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/166054002.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/852443004.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/832213005.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/762127003.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/580736006.jpg
http://roadtechnologies.eu/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/137654007.jpg

Nasza Oferta

 • Badania gruntów
 • Badanie kruszyw
 • Projektowanie
 • Geologia
 • Badania betonów i mieszan…
 • Badania mieszanek mineral…
 • Badania nawierzchni drogo…

Badania gruntów

Określanie zagęszczenia gruntów metodą lekkiej sondy dynamicznej SD-10 (wg IBPGBDiM GDDP Warszawa 1998), oznaczenie modułu odkształcenia podłoża przez oznaczenie nośności podłoża za pomocą płyty dynamicznej.

Czytaj więcej

Badanie kruszyw

Analiza sitowa (wg. PN-EN 933-1:2000), badanie wskaźnika piaskowego po pięciokrotnym zagęszczeniu (wg PN-EN 933-8:2001), określenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej metodą Proctora (wg. PN-B-04481:1988).

Czytaj więcej

Projektowanie

Projektowanie mieszanek mineralnych na podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, projektowanie mieszanek mineralno – cementowych (MC).

Czytaj więcej

Geologia

Wykonywanie odwiertów geologicznych wraz z opracowaniem karty geotechnicznej otworu.

Czytaj więcej

Badania betonów i mieszanek cementowych

- oznaczenie wytrzymałości próbek betonowych
- oznaczenie nasiąkliwości próbek betonowych
- oznaczenie stopnia wodoszczelności betonu
- oznaczenie mrozoodporności próbek betonowych

Czytaj więcej

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

Wykonanie ekstrakcji: oznaczenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (wg PN-EN 12697-1:2006) oraz określenie składu ziarnowego (wg PN-EN 12697-2:2008), oznaczenie gęstości (wg PN-EN 12697-5:2008).

Czytaj więcej

Badania nawierzchni drogowych

- pomiar równości nawierchni planografem i łatą
- odwiert rdzeniowe w konstrukcji
- odwierty geotechniczne
- badanie ugięć belką Benkelmana

Czytaj więcej

Badania i obsługa inżynieryjna budownictwa drogowego

Jesteś tutaj: Strona główna » Oferta » badania asfaltów
niedziela, 31 Lip 2016

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych

 • wykonanie ekstrakcji: oznaczenie zawartości lepiszcza rozpuszczalnego (wg PN-EN 12697-1:2006) oraz określenie składu ziarnowego (wg PN-EN 12697-2:2008)
 • oznaczenie gęstości (wg PN-EN 12697-5:2008)
 • oznaczenie gęstości objętościowej (wg PN-EN 12697-6:2008)
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej (wg PN-EN 12697-8)
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralno-asfaltowej (wg PN-EN 12697-8:2005)
 • oznaczenie zawartości wolnej przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej lepiszczem (wg PN-EN 12697-8:2005)
 • badanie wrażliwości na wodę (wg PN-EN 12697-12:2004)
 • badanie odporności na koleinowanie (wg PN-EN 12697-22:2007)
 • badanie stabilności (wg Zeszyt IBDiM nr 64:2002, Arkusz 11)
 • badanie odkształcenia (wg Zeszyt IBDiM nr 64:2002, Arkusz 11)

Wymienione badania stanowią jedynie część badań przez nas wykonywanych, w przypadku braku w spisie danego badania, prosimy o kontakt.

Mapa oddziałów

Zobacz oddziały Road Technologies na interaktywnej mapie Polski.

więcej

Galeria

Zobacz zdjęcia z realizacji naszych badań i inwestycji.

Laboratorium drogowe - galeria


więcej